Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LIPTÁKOVÁ, Erika - PÓCSOVÁ, Jana. "Klamanie" štatistickým diagramom alebo je 5% naozaj tak veľa? In e-PEDAGOGIUM : nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. - Univerzita Palackého v Olomouci : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. ISSN 1213-7499, 2009, č. 5, s. 42-48. Dostupné na : <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/05_e-pedagogium_2009-V.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0