Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VAČOKOVÁ, Lenka. Budúcnosť komanditnej spoločnosti. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 635-639.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0