Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MESÁROŠOVÁ, Margita - MESÁROŠ, Peter - MESÁROŠ, František. Kľúčové kompetencie pre znalostnú spoločnosť I: analýza teoretických modelov a prístupov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103, 2009, roč. 7, č. 2, s. 5-22. CD-2009-36907/39461-1:11.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0