Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. RIEVAJOVÁ, Eva - KAVEC, Ján. Simultánny model zárobkov a produktivita práce. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 451-456. VEGA 1/0414/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
    článok

    článok