Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ĎURIČEKOVÁ, Denisa - HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJKOVIČ, Marek. Blended eLearning ako nástroj skvalitnenia predmetu Matematika na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 19, s. 37-44. KEGA 158-042EU-4/2010.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0