Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PIAČKOVÁ, Alexandra. Vplyv vybraného faktora na podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikoch v konkrétnej krajine Európskej únie. In Zmeny podnikateľských štruktúr a ich vplyv na výsledky malých a stredných podnikov, osobitne družstiev : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3086-6, s. 120-126. VEGA 1/0330/08.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0