Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LIĎÁK, Ján. Niekoľko poznámok k medzinárodným vzťahom ako vedeckej disciplíne. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2010. ISSN 1336-1562, 2010, roč. 8, č. 1, s. 42-53. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120808/MV2010-1.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0