Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ČURLEJOVÁ, Libuša - ŠTURC, Boris. K vybraným problémom finančnej krízy - príčiny finančnej krízy v USA. In Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.-28.5.2010 Brno. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5182-9, s. 126-129.
    článok

    článok