Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Intellectual security of Slovakia. Do angl. prel. Marta Grossmanová. In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5, s. 401-405.
    článok

    článok