Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KAVEC, Ján - RIEVAJOVÁ, Eva. Vybrané problémy produktivity práce v období globálnej krízy. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 42-53. VEGA 1/041/09.
    článok

    článok