Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GRANČAY, Martin. Uprednostňovanie domácich výrobcov v medzinárodnom civilnom letectve. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-0715, 2010, roč. 5, č. 1, s. 35-58. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0120812/A2010-1.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0