Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BAČOVÁ, Monika. Trh, zisk a globalizácia v kontexte encykliky Caritas in veritate. In Ľudský rozvoj v kontexte encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate : zborník z vedeckej konferencie, Košice, 5. november 2009. - Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, 2009. ISBN 978-80-7165-788-0, s. 91-104.
    článok

    článok