Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LIPSKÝ, Zdeněk. Geodiverzita a biodiverzita těžebních krajin. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 1, s. 15-19.
    článok

    článok