Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ANDRÁŠ, Peter. Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 1, s. 20-23.
    článok

    článok