Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KORAUŠ, Antonín. Reakcia bánk na problematiku znečistenia životného prostredia. In Manažérstvo životného prostredia 2007 : zborník z konferencie so zahraničnou účasťou : Jaslovské Bohunice, 5. - 6. 1. 2007. - Žilina : Strix at VeV, 2007. ISBN 978-80-89281-18-3, s. 286-292.
    článok

    článok