Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GAJDOŠ, Jozef. Využívanie výsledkov sekundárneho výskumu - vybrané problémy. In Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-225-2824-5, s. [1-5].
    článok

    článok