Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Know-how - kľúčový faktor úspešnosti podniku? In Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe. - Slovenská technická univerzita v Bratislave : STU Scientific, s.r.o., 2010. ISSN 1337-9747, 2010, roč. 2, č. 3, s. 7-9.
    článok

    článok