Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. PPP projekty verzus klasická zákazka. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 618-626.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0