Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STACHOVÁ, Katarína. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 666-671.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0