Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Špecifiká trhu s maloobchodnými priestormi. In Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora hl. mesta SR Andreja Ďurkovského, Bratislava, 14. november 2003. - Bratislava : Obchodná fakulta EU v Bratislave, 2003. ISBN 80-225-1764-X, s. 80-82.
    článok

    článok