Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. K členeniu čiastkových hospodárskych politík. In Zborník skúseností z výuky hospodárskej politiky : medzinárodný seminár, Námestovo, 22. - 24. 5. 1996. - [Bratislava] : Národohospodárska fakulta, Katedra hospodárskej politiky, 1996, s. 51.
    článok

    článok