Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Možnosti úverovo-finančného zabezpečenia slovenského poľnohospodárstva. In Transformácia ekonomiky Slovenskej republiky : zborník príspevkov - výber z výskumných úloh pracovníkov Katedry hodpodárskej politiky NHF EU v Bratislave a Katedry národohospodářské EF VŠB-TU v Ostrave. - Bratislava : SPRINT, 2000, s. 100-105.
    článok

    článok