Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MICHÁLKOVÁ, Anna. Marketingová koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne. In Ekonomika podnikov a regiónov - 1997 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Prešov : MANACON, 1997. ISBN 80-85668-48-3, s. 412-415.
    článok

    článok