Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VOJTKOVÁ, Mária. Výsledky nehierarchického zhlukovania priemyselných podnikov v členení OKEČ podľa efektívnosti. In Forum metricum Slovacum : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2002. ISBN 80-88946-24-7, s. 3-9.
    článok

    článok