Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ARBE, Tatiana. Slovenské inovatívne podniky a regionálna štruktúra ich trhov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 12-14. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119216/fss0410.pdf>
    článok

    článok