Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KLIEŠTIK, Tomáš - CÚG, Juraj. Efektívne riadenie pohľadávok – rozhodovanie o poskytnutí obchodného úveru. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 675-681.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0