Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Predchádzanie druhotnej platobnej neschopnosti dodržiavaním neformálnych pravidiel podnikania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 681-686.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0