Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. JURIKOVÁ, Benita. Bezpečnostné incidenty v oblasti IS/IT a ich dopady. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-6.
    článok

    článok