Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MESÁROŠ, Peter - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Znalostná kultúra medzinárodných spoločných podnikov. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2010. ISSN 1336-4103, 2010, roč. 8, č. 1, s. 32-41.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0