Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ADAMCOVÁ, Lívia. Einige Bemerkungen zur deutschen Sprache im slowakischen Sprachraum. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VII. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-44-4, s. 18-24.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0