Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KAPUSTOVÁ, Andrea. Úspešné príbehy : patentovaná funkčnosť - jedinečná obchodná ponuka "dýchajúcich" topánok : GEOX. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 1, s. 40-42. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0127654/DV_1_2011.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0