Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VYBÍRALOVÁ, Júlia - POLAČKO, Vladimír. Strategické prostriedky čistej produkcie (Cleaner production). In Environmentálne aspekty rozvoja podnikov v SR, II : zborník príspevkov z vedeckého seminára pri príležitosti Týždňa vedy : Bratislava, november 2010. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, [2010]. ISBN 978-80-225-3192-4, [S. 1-5]. VEGA 1/0491/08.
    článok

    článok