Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ALEXY, Július. Tradičné účtovné modely a intelektuálne aktíva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 4, s. 94-96. VEGA 1/0516/10.
    článok

    článok