Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MRÁZOVÁ, Mária. Pluricentrizmus nemeckého jazyka a princípy didaktiky nemeckého jazyka ako pluricentrického jazyka. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 97-103.
    článok

    článok