Košík

  1. BENEŠOVÁ, Dana. Franchising : prípadová štúdia [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [s.n.], [2011]. Dostupné na : <http://www.ssosgasmo.sk/text/ps7ben.pdf>
    elektronická kniha

    elektronická kniha