Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TUMPACH, Miloš. Časový harmonogram uplatňovania predpisov IFRS v EÚ a ich výhľad v roku 2010. In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Informujeme Vás. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2010, č. 8, s. 1-2. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=38925>
    článok

    článok