Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ZORKÓCIOVÁ, Otília - LIPTÁKOVÁ, Elena. Vývoj konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 599-612. KEGA 1/0803/10.
    článok

    článok