Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BELEJOVÁ, Martina. Firemná kultúra ako zdroj konkurenčnej výhody a jej úroveň v slovenských firmách. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 306-311. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok