Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DOKTORÍKOVÁ, Viera. Ochrana údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov pri zbere a spracovaní výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095, 2010, roč. 20, č. 4, s. 50-56.
    článok

    článok