Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠKÁPIK, Pavol. História a súčasnosť najstaršieho štatistického zisťovania. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1210-1095, 2010, roč. 20, č. 4, s. 73-87.
    článok

    článok