Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VELICHOVÁ, Ľudmila. Zavádzanie multimediálnych prostriedkov vzdelávania na stredných školách s ekonomickým zameraním. In Quo vadis, výchova...? : zborník z teoreticko metodického seminára organizovaného Iuventou v dňoch 10. a 12. októbra 2001 na tému: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. - Bratislava : IUVENTA, 2003. ISBN 80-8072-006-1, s. 103-106.
    článok

    článok