Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. OLÁH, Michal. Ekonomické a sociálne dôsledky krízy na verejné financie a východiská pre ich ozdravenie v Slovenskej republike. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 469-479.
    článok

    článok