Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ŠIMÁK, Ladislav - MÍKA, Vladimír. Kompetenčné prístupy vo verejnej správe - možnosti a obmedzenia. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 647-657.
    článok

    článok