Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. POLONYOVÁ, Simona. [Sociálna politika: teória a prax]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, Marec 2011, roč. 4, č. 1, s. 104-106. Recenzia na: Sociálna politika : teória a prax / Vojtech Stanek a kolektív. 2. preprac. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-28-2.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0