Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. DEÁKOVÁ, Stanislava. Diagnostika vývoja okolia podnikov na Slovensku v období hospodárskej krízy. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 67-72. VEGA 1/0549/10.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0