Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. 2011 ,č. 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2011. ISSN 1336-7137.
    časopis

    časopis