Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Zelený rast - obnoviteľná energia a efektívnosť. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 465-469.
    článok

    článok