Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LUKÁČOVÁ, Anna. Vybrané aspekty konkurencieschopnosti Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska aktivít podnikateľskej sféry. In Konkurencieschopnosť a regionálny rozvoj. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-553-0111-2, s. 173-197.
    článok

    článok