Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. TUMPACH, Miloš. Účtovanie a vykazovanie o pridružených podnikoch podľa štandardu IAS 28. In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Aplikácia IFRS v praxi. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2008, č. 2, s. 1-4. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=23258>
    článok

    článok