Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUBÍK, Boris. Výkaz ziskov a strát ako zdroj informácií o výnosnosti činnosti účtovnej jednotky pre používateľov : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Sklenka. Bratislava, 2011. 77 s.
    kniha

    kniha